ຂ່າວສານ

ເບີ່ງທັງໝົດ

ຂົວນ້ຳຂອງ ເມືອງເງິນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເມືອງປາກແບງ ແຂວງອຸດົມໄຊ ໃກ້ສຳເລັດແລ້ວ

ຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງ ຈາກປາກແບງ – ເມືອງເງິນ ຈະເປີດໃຊ້ບໍລິການທ້າຍເດືອນພະຈິກນີ້. …

ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ເບີ່ງທັງໝົດ

ປ່າຊາພັນປີ ບ້ານມົກແຄະ

ປ່າຊາພັນປີ ຕັ້ງຢູ່ບໍລິເວນ ບ້ານມົກແຄະ, ເມືອງປາກແບງ, ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກເທດສະບານ …